Jelenia Góra Logo
Grafika symbolizująca pracę zespołową

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentów wypracowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021:

  1. „Regulamin Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra”,
  2. „Plan współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami”.

Konsultacje rozpoczną się 5 grudnia 2022 r. i potrwają do 20 grudnia 2022 r.

Podlegające konsultacjom projekty dokumentów zostaną opublikowane na stronie rozwojlokalny.jeleniagora.pl

Do chwili obecnej, tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach, co do których nie ustanowiono ustawowego obowiązku przeprowadzania konsultacji, jak również tryb i zasady współpracy z interesariuszami nie były uregulowane aktami prawa miejscowego.

Przejrzyste określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz współpracy z interesariuszami pozwoli nawiązać dialog w sprawach istotnych dla poprawy jakości życia w mieście.

Uwagi do projektów będzie można składać za pośrednictwem strony rozwojlokalny.jeleniagora.pl, gdzie udostępnimy Państwu karty konsultacyjne (w formie elektronicznej), za pomocą których będziecie Państwo mogli wpisać swoje uwagi do konsultowanego materiału (wraz z uzasadnieniem).

Organizatorem konsultacji jest Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.


pl_PLPolski