Jelenia Góra Logo
Targi zawodów-cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami 

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami 

W dniach 06.03 – 10.03.2023 młodzież z klas 7 i 8 jeleniogórskich szkół podstawowych (SP nr 11, SP nr 5 i SP nr 7) uczestniczyła w zorganizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach cyklu spotkań uczniów z przedsiębiorcami, spotkaniu w zakładzie VALMET Service and Technologies S.A w Cieplicach.

VALMET Service and Technologies S.A jest częścią globalnej grupy VALMET, lidera w produkcji maszyn papierniczych i ciągów produkcyjnych do produkcji papieru, które sprzedawane są na całym świecie. Główna siedziba firmy znajduje w Finlandii, posiada oddziały na wszystkich kontynentach i łącznie zatrudnia około 17 500 pracowników.

Na każdym ze spotkań w firmie Valmet uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji maszyn papierniczych, mieli okazję poznać specyfikę pracy w każdym z działów – począwszy od działu marketingu, inżynieryjnego, montażu, sprzedaży, zakupów, aplikacji, działu zajmującego się projektowaniem czynności linii produkcyjnych, logistyki i wysyłki, na dziale HR skończywszy.

W dniach 01.03, 15.03 i 22.03 uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (SP nr 7, 5 i 2) uczestniczyli w spotkaniach w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych. JZO to zakład, który jest częścią globalnej grupy EssiliorLuxottica, lidera w produkcji soczewek okularowych, które sprzedawane są na całym świecie.

Podczas wizyt w JZO uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji soczewek okularowych, mieli także możliwość poznania działu marketingu, sprzedaży, zakupów, produkcji soczewek, działu barwienia, utwardzania i wzbogacania oraz osadzania soczewek w oprawach okularowych, działu logistyki i oraz  HR.

W każdej z firm młodzież zapoznała się z poszczególnymi stanowiskami pracy. Zaangażowana w wizyty młodzieży kadra kierownicza obu zakładów szeroko omówiła  zakres czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach oraz predyspozycje i cechy psychofizyczne, jakie powinien posiadać kandydat na dane stanowisko.

Młodzieży przedstawiono ścieżkę rozwoju w każdej z firm, wskazano na możliwość wykonywania pracy na całym świecie, zarówno w poszczególnych oddziałach, jak i podczas uruchamiania ciągu produkcyjnego u klienta. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z ofertą praktyk i staży zawodowych, które mogliby realizować już na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, zadając pytania dotyczące wymagań zawodowych, szans zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Podczas całego cyklu spotkań często podkreślano konieczność znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego, aby móc kandydować na stanowiska pracy w firmach VALMET i JZO.

W całym tegorocznym cyklu 8 spotkań udział wzięło 110 uczniów.

Głównym celem tych spotkań było przybliżenie młodzieży zawodów i specjalności, środowiska pracy oraz ogólnych i szczegółowych wymagań od kandydatów na pracowników danej firmy. Spotkania uczniów z przedsiębiorcami w poszczególnych przedsiębiorstwach miały na celu wspomóc młodzież w planowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej oraz ułatwić im podjęcie tak ważnej decyzji jaką jest wybór szkoły ponadpodstawowej.


pl_PLPolski