Jelenia Góra Logo

Partnerzy

Filmy o przygodach jeleniogórskiego Jelonka – nie tylko dla najmłodszych

Zapraszamy do zapoznania się z filmami o przygodach jeleniogórskiego Jelonka. Filmy zostały nakręcone w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących regionalizmu i tożsamości lokalnej w jeleniogórskich placówkach oświatowych.


Film I. Z Jelonkiem poznajemy historię Jeleniej Góry


Film II. Z Jelonkiem poznajemy dzielnice Jeleniej Góry


Film III. Z Jelonkiem poznajemy dzielnice Jeleniej Góry


Film IV. Z Jelonkiem poznajemy bliższe i dalsze okolice Jeleniej Góry


Film V. Z Jelonkiem poznajemy dzisiejszą Jelenią Górę


Piosenka Jelonka

„Gość ma zawsze rację… czyli o zawodach i pracy w hotelu”

Wycieczka zawodowo poznawcza do Hotelu Mercure Jelenia Góra w ramach Targów zawodów – cyklu spotkań uczniów z przedsiębiorcami,  zorganizowanych z projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

W dniu 27 września 2022 roku grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze uczestniczyła w wycieczce zawodowo poznawczej do Hotelu Mercure w Jeleniej Górze.

Celem wycieczki było bliższe poznanie zawodu hotelarza oraz zasad funkcjonowania hotelu. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy, jakie można spotkać w obiekcie hotelowym. Dyrekcja obiektu przedstawiła młodzieży jednostki organizacyjne hotelu oraz obszary pracy, takie jak: służby parterowe, służby recepcyjne, służby piętra, gastronomię, pralnie, administrację, dział techniczny, obsługę konferencji, dział rekreacji, dział rezerwacji, dział sprzedaży i marketingu. Podczas zwiedzania obiektu „od kuchni”  wskazano na istotny element, iż praca w tych działach wymaga odrębnych kwalifikacji i kompetencji oraz cech osobowo-ściowych. Omówiono, jakie zawody są wykonywane w każdym z działów. Przedstawiono zakres czynności oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy. Zaznaczono również, że istotne znaczenie ma posiadanie kompetencji ponad zawodowych, które są sprawdzane i weryfikowane podczas przyjmowania na konkretne stanowiska. Młodzież została oprowadzona po wizytowanym obiekcie, gdzie obserwowała pracę osób na konkretnych stanowiskach i gdzie mogła również zadawać pytania w zakresie konkretnych zawodów.

Na spotkaniu z przedsiębiorcą uczniowie mogli poznać krótką historię jeleniogórskiego hotelu. Uczestnikom spotkania został również wyjaśniony zakres standardów dla obiektów hotelowych względem przyznawanych gwiazdek.

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów przedsiębiorcami ma na celu wspomóc młodego człowieka w wyborze przyszłego zawodu i związanego z tym wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Hotelu Mercure Jelenia Góra  za życzliwe przyjęcie, profesjonalną obsługę oraz miłą atmosferę. W dniach 06.03 – 10.03.2023 młodzież z klas 7 i 8 jeleniogórskich szkół podstawowych (SP nr 11, SP nr 5 i SP nr 7) uczestniczyła w zorganizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach cyklu spotkań uczniów z przedsiębiorcami, spotkaniu w zakładzie VALMET Service and Technologies S.A w Cieplicach.

VALMET Service and Technologies S.A jest częścią globalnej grupy VALMET, lidera w produkcji maszyn papierniczych i ciągów produkcyjnych do produkcji papieru, które sprzedawane są na całym świecie. Główna siedziba firmy znajduje w Finlandii, posiada oddziały na wszystkich kontynentach i łącznie zatrudnia około 17 500 pracowników.

Na każdym ze spotkań w firmie Valmet uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji maszyn papierniczych, mieli okazję poznać specyfikę pracy w każdym z działów – począwszy od działu marketingu, inżynieryjnego, montażu, sprzedaży, zakupów, aplikacji, działu zajmującego się projektowaniem czynności linii produkcyjnych, logistyki i wysyłki, na dziale HR skończywszy.

W dniach 01.03, 15.03 i 22.03 uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (SP nr 7, 5 i 2) uczestniczyli w spotkaniach w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych. JZO to zakład, który jest częścią globalnej grupy EssiliorLuxottica, lidera w produkcji soczewek okularowych, które sprzedawane są na całym świecie.

Podczas wizyt w JZO uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji soczewek okularowych, mieli także możliwość poznania działu marketingu, sprzedaży, zakupów, produkcji soczewek, działu barwienia, utwardzania i wzbogacania oraz osadzania soczewek w oprawach okularowych, działu logistyki i oraz  HR.

W każdej z firm młodzież zapoznała się z poszczególnymi stanowiskami pracy. Zaangażowana w wizyty młodzieży kadra kierownicza obu zakładów szeroko omówiła  zakres czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach oraz predyspozycje i cechy psychofizyczne, jakie powinien posiadać kandydat na dane stanowisko.

Młodzieży przedstawiono ścieżkę rozwoju w każdej z firm, wskazano na możliwość wykonywania pracy na całym świecie, zarówno w poszczególnych oddziałach, jak i podczas uruchamiania ciągu produkcyjnego u klienta. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z ofertą praktyk i staży zawodowych, które mogliby realizować już na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, zadając pytania dotyczące wymagań zawodowych, szans zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Podczas całego cyklu spotkań często podkreślano konieczność znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego, aby móc kandydować na stanowiska pracy w firmach VALMET i JZO.

W całym tegorocznym cyklu 8 spotkań udział wzięło 110 uczniów.

Głównym celem tych spotkań było przybliżenie młodzieży zawodów i specjalności, środowiska pracy oraz ogólnych i szczegółowych wymagań od kandydatów na pracowników danej firmy. Spotkania uczniów z przedsiębiorcami w poszczególnych przedsiębiorstwach miały na celu wspomóc młodzież w planowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej oraz ułatwić im podjęcie tak ważnej decyzji jaką jest wybór szkoły ponadpodstawowej.


W dniu 25.03.2022 (piątek) i 26.03.2022 (sobotę) odbyły się wycieczki mieszkańców Jeleniej Góry na rakietach śnieżnych w ramach realizacji zadania pn.: Tropami Karkonosza. Wędrówka na rakietach śnieżnych połączona z integracją społeczną. Zadanie realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w programie „Rozwój Lokalny”.
Wędrówki w rakietach i przy użyciu kijów trekkingowych zakupionych w ramach projektu odbyły się w wyższych partiach koralowej ścieżki i okolicy nad Karkonoskim Bankiem Genów w Jeleniej Górze- Jagniątkowie. Udział wzięli mieszkańcy Jeleniej Góry – dzieci, młodzież i dorośli (w sumie przez te 2 dni było pięć grup wędrowców. Pierwszego dnia – trzy grupy (7, 25, 15 osób) i drugiego dnia – dwie grupy (27, 33 osoby). Uczestnicy mieli szansę na wędrówkę w śnieżnych zaspach na zakończenie zimy. Na koniec strudzeni wędrowcy mogli pokrzepić się gorącą strawą i upieczoną na ognisku kiełbaską.


Akcja Ochrony Płazów rozpoczęła się w dniu 11 kwietnia 2022 na drodze nr 366 między Jelenią Górą – Sobieszowem a Podgórzynem. W pierwszym dniu założone zostały płotki ochronne przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego. W kolejnym dniu ogłoszone zostało oficjalne rozpoczęcie akcji wraz zaproszonymi gośćmi, mieszkańcami oraz uczniami i nauczycielami pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 15. Na wydarzenie przybyły również przedstawiciele radio i telewizji. Wydarzenie połączone zostało z szeroko rozumianą akcją edukacyjną na temat pożytecznej roli płazów, potrzebie ich ochrony oraz praktycznemu wdrożeniu tych działań. Od dnia 12 kwietnia do 15 maja prowadzone były codzienne patrole przez pracowników KPN, mające na celu przenoszenie płazów przez jezdnie oraz ich inwentaryzację. Akcja zakończona została demontażem płotków.


21.10.2022 – 22.10.2022 r.

Za nami dwie wycieczki przyrodnicze realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”. W piątek 21.10.2022 r. odbyła się wycieczka mykologiczna po szlakach turystycznych na Górze Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie, podczas której można było odkryć świat mikrogrzybów, a w sobotę 22.10.2022 r. uczestnicy wycieczki botanicznej poznawali różnorodność dendrologiczną Parku Zdrojowego i Norweskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na następne wycieczki!

https://www.facebook.com/KarkonoskiParkNarodowy/posts/pfbid0AmdNEKk5YW2QNVZok8QsWuXn1R4LqHamCcAipHwfggW6JmWhxc2Qyh2pF7YNkf3Vl

Przewodnik wycieczki w grupie osób w środku lasu, trzyma w ręce żółty liść.

17.10.2022 r., 03.11.2022 r. i 01.12.2022 r.

Partner projektu – Karkonoski Park Narodowy przeprowadził w dniach 17.10.2022 r., 3.11.2022 r. i 1.12.2022 r. warsztaty pn. „Przerób – nie wyrzucaj”, w których wzięły udział w sumie 42 osoby. W trakcie 3 warsztatów krawieckich uczestniczki zajęć nauczyły się obsługiwać maszyny krawieckie, czyścić je i konserwować w podstawowym stopniu. Przerabiały stare ubrania i wykorzystywały inne nieużywane tkaniny na woreczki na pieczywo, zioła czy warzywa. Na kolejnych zajęciach wykorzystały niepotrzebne materiały do uszycia ozdób świątecznych – choinek oraz gwiazd patchworkowych.

18.10.2022 r. i 08.12.2022 r.

Warsztaty „Napraw – nie wyrzucaj” odbyły się w terminie 18.10.2022 r. oraz 8.12.2022 r. Na warsztaty stolarskie każdy z uczestników przyniósł własny drobny mebel i indywidualnie pod okiem prowadzącego dokonywał zabiegów renowacyjnych – czyszczenie, usuwanie starych powłok lakierniczych, uzupełnianie ubytków, malowanie/lakierowanie/bejcowanie. Niektórzy uczestnicy zajęć wykonali również elementy tapicerki.


Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

https://kson.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

https://karr.pl

Karkonoski Park Narodowy

https://kpnmab.pl

Gminy

Powiaty

Karkonoski Parki Narodowy przeprowadzi działania związane z edukacją ekologiczną.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmie się realizacją działania Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia Góra.

Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał będzie partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizować będzie również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu.

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim opracowany zostanie wspólny plan adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej.

pl_PLPolski